fbpx

Ressourcer / The Effective Executive

Ressourcer / The Effective Executive

Torsdag d. 01. oktober 2020
Af: Søren Andersen

Tirsdag d. 01. oktober 2020
Af: Søren Andersen

the+effective+executive

Læsetid:
Ca. 10 minutter

Læsetid:
Ca. 10 minutter

The Effective Executive

Hos Altitude elsker vi at læse bøger, og vi har efterhånden opbygget et omfangsrigt bibliotek af forskellige fagbøger, som vi meget gerne vil dele med dig. 
Ca. en gang måneden deler vi anbefalinger til bøger, vi tidligere har læst og fået inspiration og ideer fra. Vi håber, at det giver dig inspiration til god, relevant og fagstærk læsestof, som du kan bruge personligt, i dit daglige arbejde eller til at styrke din egen virksomhed.

Denne gang har vi læst Peter Druckers bog, The Effective Executive. Vi kan klart anbefale bogen, ikke kun til læseren, der står midt i en virksomhedsoptimering eller salgsmodning, men også til dig, der er virksomhedsleder, og har planer om at blive ved i mange år endnu. Bogen giver håndgribelige værktøjer til, hvordan du kan optimere dine daglige processer og strukturer. Hvis du  implementerer disse simple værktøjer, vil du  styrke dine egne arbejdsgange, og det vil gøre dig til en mere effektiv leder.

Et opgør med det klassiske ledersyn

Måske lyder navnet Peter F. Drucker genkendeligt, og det er bestemt ikke mærkeligt - blandt fagfolk og eksperter er Drucker kendt som grundlæggeren af den moderne Management. Bogen, The Effective Executive udkom for første gang i 1966, og den er siden blevet genudgivet flere gange, den nyeste version er fra 2006. Bogen repræsenterer, ligesom Druckers andre værker, et opgør med den klassiske managementtankegang. God og effektiv ledelse er ikke en faglighed, men snarer en selvdisciplin. Bogen har to vigtige hovedpointer, 1) Alle bør lære at blive effektive og 2) En leders vigtigste opgave er at være effektiv. Alle kan mestre effektivitet, det handler bare om at få de rigtige vaner.

effectiveness-can-be-learned

Syv kapitler og syv pointer

Bogen er opdelt i syv kapitler. Men for at bevare lidt af spændingen, får du her kun én pointe per kapitel - resten må du selv læse dig til.

Pointe 1: Gør effektivitet til en vane
Bogens måske vigtigste pointe er, at alle bør gøre det til et personligt projekt at blive mere effektive. Effektivitet er ikke en særlig evne, men er snarere en god vane, som vi alle kan lære, hvis vi øver os. Øvelse gør mester, også når det kommer til effektivitet - det handler bare om at have de rigtige vaner - og det er dem, denne bog guider dig til, at skabe, gennem simple adfærdsændringer.   

Pointe 2:  brug din tid fornuftigt
Tid er din vigtigste ressource, og tidsstyring er det vigtigste i dit arbejde frem mod at blive mere effektiv. Tid er en begrænset ressource. Som leder er du med stor sandsynlighed blevet konfronteret med det faktum, at tid ikke kan købes. Der er kun 24 timer i døgnet, og en leders vigtigste opgave er at bruge dem mest effektivt. Effektivt tidsforbrug kan skildres som en tredelt proces: 1) Tidsoverblik - Skriv ned, hvad du bruger tiden på. 2) Tidsstyring - Brug tiden på de opgaver, der ligger på dit bord. 3) Disponér tiden i større bidder - lav et fast “timeslot” over dine faste opgaver. Kog dagen ned i timer fremfor minutter. Det gør tiden til en langt mere håndterbar størrelse. 

Pointe 3:  Gør ansvarsfordelingen i din virksomhed effektiv 
Den effektive leder tager stilling til, hvad han kan bidrage med og tilføje til hans egen virksomhed. Hvordan bidrager du selv til, at virksomheden opnår de ønskede resultater. Jo mere du tager stilling, des mere tydelig vil din rolle være, og dine medarbejdere vil derfor også tydeligere kunne se, hvilken rolle, du forventer, de påtager sig. En klar rolle- og ansvarsfordeling er langt mere effektiv.

Pointe 4: Gør dine styrker endnu stærkere 
Drucker mener, at du som leder skylder din virksomhed at gøre dine medarbejderes individuelle styrker så produktive og stærke som muligt. Hvis du skifter fokus fra bekymringer om specifikke svagheder og begrænsninger hos dine medarbejdere til  et størrefokus på individuelle styrker, vil du blive en langt mere ansvarlig og effektiv leder. 

Pointe 5: Hver ting til sin tid
Den effektive leder gør en ting ad gangen. Prioritér de vigtigste opgaver først. Det lyder måske selvsagt, men det kan være en meget kompliceret øvelse. Mange af os er mestre i at være flere steder på én gang, for at spare tid - men det er ikke effektivt.   

Pointe 6: Gør din beslutningtagning effektiv
Drucker inddeler den effektive beslutningstagningsproces i fem trin. 1) Gør dine generelle beslutninger til en fast proces, så du har en ensartet proces, du følger hver gang der skal træffes en beslutning. 2) Processen bør tage udgangspunkt i, hvad formålet med beslutningen er, og du bør tage stilling til, hvad beslutningen som minimum skal føre til. 3) Tag udgangspunkt i dine ønsker. Du kommer uundgåeligt til at skulle gå på kompromis i beslutningsprocessen, men hvis du ikke har overblik over, hvad du ønsker at opnå med beslutningen, bliver det vanskeligt at indgå de rigtige kompromiser. 4) Lav beslutningen om til konkrete opgaver, så du ved helt konkret, hvad der skal gøres, før du kommer i mål. 5) Feedback er en central del af alle dine beslutninger. Sørg for at evaluere resultatet af enhver beslutning - gav processen det ønskede resultat? 

Pointe 7: Brug din sunde fornuft
Vi har alle sammen stået i et dilemma, hvor vi blev bedt om at tage stilling til, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Men den effektive leder ved, at en beslutning ofte starter med en holdning. Det er de færreste, der træffer en beslutning på baggrund af, hvad der er faktuelt korrekt. Valget tages på baggrund af en vurdering af fordelene og ulemperne ved to muligheder. Jo flere synspunkter du kan få i spil under beslutningstagningen, des nemmere bliver det for dig at vurdere, hvad der er rigtigt i den enkelte situation. Derfor hylder den effektive leder meninger. Det er diskussionen om de forskellige holdninger, der gør, at du i sidste ende finder frem til de mest effektive beslutninger. 


Alle syv kapitler fokuserer på et specifikt emne. I hvert kapitel bliver du guidet til, hvordan du kan ændre dine vaner, så du bliver en mere effektiv leder. Bogen kommer med simple råd, retningslinjer og fokuspunkter, og det virker pludseligt som en håndgribelig opgave at blive den effektive leder. 

 

Syv kapitler og syv pointer

Bogen er opdelt i syv kapitler. Men for at bevare lidt af spændingen, får du her kun én pointe per kapitel - resten må du selv læse dig til.

Pointe 1: Gør effektivitet til en vane
Bogens måske vigtigste pointe er, at alle bør gøre det til et personligt projekt at blive mere effektive. Effektivitet er ikke en særlig evne, men er snarere en god vane, som vi alle kan lære, hvis vi øver os. Øvelse gør mester, også når det kommer til effektivitet - det handler bare om at have de rigtige vaner - og det er dem, denne bog guider dig til, at skabe, gennem simple adfærdsændringer.   

Pointe 2:  brug din tid fornuftigt
Tid er din vigtigste ressource, og tidsstyring er det vigtigste i dit arbejde frem mod at blive mere effektiv. Tid er en begrænset ressource. Som leder er du med stor sandsynlighed blevet konfronteret med det faktum, at tid ikke kan købes. Der er kun 24 timer i døgnet, og en leders vigtigste opgave er at bruge dem mest effektivt. Effektivt tidsforbrug kan skildres som en tredelt proces: 1) Tidsoverblik - Skriv ned, hvad du bruger tiden på. 2) Tidsstyring - Brug tiden på de opgaver, der ligger på dit bord. 3) Disponér tiden i større bidder - lav et fast “timeslot” over dine faste opgaver. Kog dagen ned i timer fremfor minutter. Det gør tiden til en langt mere håndterbar størrelse. 

Pointe 3:  Gør ansvarsfordelingen i din virksomhed effektiv 
Den effektive leder tager stilling til, hvad han kan bidrage med og tilføje til hans egen virksomhed. Hvordan bidrager du selv til, at virksomheden opnår de ønskede resultater. Jo mere du tager stilling, des mere tydelig vil din rolle være, og dine medarbejdere vil derfor også tydeligere kunne se, hvilken rolle, du forventer, de påtager sig. En klar rolle- og ansvarsfordeling er langt mere effektiv.

Pointe 4: Gør dine styrker endnu stærkere 
Drucker mener, at du som leder skylder din virksomhed at gøre dine medarbejderes individuelle styrker så produktive og stærke som muligt. Hvis du skifter fokus fra bekymringer om specifikke svagheder og begrænsninger hos dine medarbejdere til  et størrefokus på individuelle styrker, vil du blive en langt mere ansvarlig og effektiv leder. 

Pointe 5: Hver ting til sin tid
Den effektive leder gør en ting ad gangen. Prioritér de vigtigste opgaver først. Det lyder måske selvsagt, men det kan være en meget kompliceret øvelse. Mange af os er mestre i at være flere steder på én gang, for at spare tid - men det er ikke effektivt.   

Pointe 6: Gør din beslutningtagning effektiv
Drucker inddeler den effektive beslutningstagningsproces i fem trin. 1) Gør dine generelle beslutninger til en fast proces, så du har en ensartet proces, du følger hver gang der skal træffes en beslutning. 2) Processen bør tage udgangspunkt i, hvad formålet med beslutningen er, og du bør tage stilling til, hvad beslutningen som minimum skal føre til. 3) Tag udgangspunkt i dine ønsker. Du kommer uundgåeligt til at skulle gå på kompromis i beslutningsprocessen, men hvis du ikke har overblik over, hvad du ønsker at opnå med beslutningen, bliver det vanskeligt at indgå de rigtige kompromiser. 4) Lav beslutningen om til konkrete opgaver, så du ved helt konkret, hvad der skal gøres, før du kommer i mål. 5) Feedback er en central del af alle dine beslutninger. Sørg for at evaluere resultatet af enhver beslutning - gav processen det ønskede resultat? 

Pointe 7: Brug din sunde fornuft
Vi har alle sammen stået i et dilemma, hvor vi blev bedt om at tage stilling til, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Men den effektive leder ved, at en beslutning ofte starter med en holdning. Det er de færreste, der træffer en beslutning på baggrund af, hvad der er faktuelt korrekt. Valget tages på baggrund af en vurdering af fordelene og ulemperne ved to muligheder. Jo flere synspunkter du kan få i spil under beslutningstagningen, des nemmere bliver det for dig at vurdere, hvad der er rigtigt i den enkelte situation. Derfor hylder den effektive leder meninger. Det er diskussionen om de forskellige holdninger, der gør, at du i sidste ende finder frem til de mest effektive beslutninger. 


Alle syv kapitler fokuserer på et specifikt emne. I hvert kapitel bliver du guidet til, hvordan du kan ændre dine vaner, så du bliver en mere effektiv leder. Bogen kommer med simple råd, retningslinjer og fokuspunkter, og det virker pludseligt som en håndgribelig opgave at blive den effektive leder.

The Effective Executive guider dig til, hvordan du øver dig i at blive effektiv 

Peter Druckers værk er en håndgribelig men udførlig og grundig guide til, hvordan du kan opnå større effektivitet i dit arbejdsliv. Drucker mener, at alle kan lære at blive effektive, det handler om at bruge de rigtige værktøjer, og øve sig indtil effektivitet er blevet en god vane. Øver du dig i at blive mere effektiv, vil det ikke kun gavne dig og dit personlige arbejdsliv - du vil som leder blive det gode eksempel, og du vil inspirere hele virksomheden og dine medarbejdere til, at de også øver sig i at få gode effektive vaner. Den større effektivitet vil  gøre en stor forskel for virksomhedens resultater. 

Vi kan varmt anbefale The Effective Executive, ikke alene til lederen, der ønsker mindre ressource- og tidsspild - også til dig, der gerne vil styrke dine arbejdsrutiner, så du arbejder bedre og mere effektivt - Hvis Peter Drucker mener, at alle kan lære at være mere effektive, så kan du helt sikkert også.

Fokus på at optimere værdien af din virksomhed?

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og vær den første til at modtage vores nyeste viden, værdifulde indsigter og tips og tricks, der kan hjælpe dig med at hæve værdien af din virksomhed. 

Kontakt

Hos Altitude har vi gjort processen omkring at optimere, udvikle og vækste ejerledet virksomheder i SMV segmentet til vores speciale. Vi hjælper dig med at planlægge salget af din virksomhed, foretage de rette handlinger der øger værdien af din virksomhed, så du opnår det bedste personlige resultat, de rette vilkår og den rigtige pris, den dag du ønsker at sælge din virksomhed.

Har du spørgsmål eller er der noget du vil have uddybet, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Skriv dit navn og nummer her, så kontakter vi dig.

Altitude_Logo_Neg+Green

Resources
Blog
Video
Podcast
Toolkit
Strategiske alliancer


Resources
Blog
Video
Podcast
Toolkit
Strategiske alliancer

Kontakt info
Altitude Group ApS
Strandlodsvej 44, 3
2300 København S

Tlf: 31 35 35 00
@ soa@altitude.dk


© 2023 Altitude Group ApS. All rights reserved
Sitemap | Terms & Conditions | Cookie- og privatlivspolitik