fbpx

Sælg din virksomhed til den rigtige pris med en klar defineret exit-strategi

Maksimér værdien af din forretning med en exit-strategi i 5 simple faser

Nok den største økonomiske beslutning

At sælge sin virksomhed er og bliver for mange nok den største og mest betydningsfulde økonomiske begivenhed i ens liv.

Resultatet af salgsprocessen, kan være afgørende for, hvordan du efterfølgende kan leve dit liv.

Har du en plan for salget af din virksomhed?

Du ejer ikke din virksomhed for evigt. Selvom tanken om et exit fra din virksomhed kan føles fjern, kan det betale sig at planlægge det i god tid. 

De færreste virksomhedsejere lægger en strategi for, hvordan de en dag skal forlade deres virksomhed. Den manglende planlægning har ofte alvorlige konsekvenser for den enkelte virksomhedsejer. 

Du knoklet og brugt mange år på at bygge din virksomhed op fra bunden. I begyndelsen var det drømmen om at skabe dit eget og være din egen chef, men det har undervejs krævet hårdt arbejde, sene nattetimer og blod, sved og tårer.

I takt med årene er gået, og virksomheden er vokset, er din hverdag blevet forandret.  Nu er det daglig drift, ledermøder, budgetter og medarbejderledelse, der fylder kalenderen ud.

Selvom omsætningen med årene er vokset, er indtjeningen måske ikke fulgt med i samme omfang, og du har været nødsaget til at investere en stor del af det løbende overskud direkte tilbage i virksomhedens fortsatte vækst.

Nu, flere år senere er du så småt ved at nærme dig det tidspunkt, hvor du vil videre. Enten fordi du ønsker at starte et nyt projekt, fordi pensionsalderen nærmer sig, eller fordi din virksomhed har brug for en kapitalindsprøjtning eller nye kræfter, der kan træde til. 

Det er tid til at høste frugten af de mange år med arbejde på fuldt tryk. Problemerne opstår først den dag, du ønsker at foretage et salg af din virksomhed, uden at have en klar strategi på plads.

Manglende planlægning kan føre til tvungen exit
Alt for mange virksomhedsejere oplever, at de ikke selv kan diktere betingelserne for, hvordan de skal forlade deres virksomhed. De bliver i stedet tvunget af omstændighederne. Et tvunget exit kan have ødelæggende konsekvenser for ejerens privatøkonomi. Undersøgelser viser nemlig, at over 70% af ejerledere har størstedelen af deres aktiver placeret i virksomheden.

En manglende plan for salget af din virksomhed kan resultere i:

  • Du venter for længe med at sælge og timingen er ikke rigtig, så virksomheden bliver solgt for langt under den reelle pris på grund af uhensigtsmæssige markedsvilkår og manglende forberedelse.

  • Virksomheden kan ikke sælges eller overdrages og går konkurs, og ejeren mister dermed størstedelen af sin indtægt og opsparing.

Over 50% af alle exits sker ufrivilligt. Denne uheldige statistik skyldes en kombination af manglende planlægning og uforudsete hændelser. Med en nedskrevet exit-strategi kan du planlægge salget af din virksomhed i god tid, optimere værdien og gøre den attraktiv for en potentiel køber. Exit-strategien giver dig kontrollen over salget og sikrer, at du kan sælge under de ønskede betingelser til den køber, du ønsker, på det rette tidspunkt og til den rigtige pris.

 

Vil du indlede en fortrolig dialog omkring din exit strategi?  

Vil du indlede en fortrolig dialog omkring din exit strategi?  

Hvad er en exit strategi?

Exit-strategi, betyder kort sagt en strategisk plan for, hvordan du overdrager ejerskabet af din privatejede virksomhed til anden part. Et salg eller en overdragelse af selskabet betyder ofte, at du som ejer også forlader virksomheden, men det behøver ikke altid være tilfældet.

En korrekt exit-strategi handler om mere end blot at have en salgsplan for din virksomhed. Exit-strategi handler i lige så høj grad om at planlægge rejsen frem mod et salg af din virksomhed, så det sker ud fra dine ønsker og på dine præmisser. En exit-strategi tager udgangspunkt i dine ønsker og behov til fremtiden, set med både personlige og økonomiske briller. Den gode exit-strategi skaber overblik over hele salgsprocessen, så du har styring i salget fra A-Z. 

Din exit-strategi indebærer mål for fremtidig indtjening og vækst, positionering på markedet, værdiskabende indsatser, samt udvikling af medarbejdere og ledelsesstruktur. Din exit-strategi er din forberedelse til den dag, du ikke længere vil lede virksomheden. En exitstrategi giver dig et klart roadmap for virksomhedens fremtid, frem til den dag du forlader den, så du lettere kan navigere i urolige tider, og foretage de rigtige beslutninger der sikrer dig et succesfuldt salg.

Hvorfor er en exit-strategi vigtig?

Din exitplan giver dig indsigt i din egen virksomhed, så du får en bedre forståelse for virksomhedens nuværende værdi og en viden om hvilke indsatser, der skal til for at øge værdien markant. Exit-strategien giver dig en klar retningslinje til, hvordan virksomheden bør positioneres og udvikles, så den bliver attraktiv for en potentiel køber. Hvis din virksomhed er attraktiv, øger du muligheden for et succesfuldt salg, med en højere salgspris. 

Med en klar plan for arbejdsopgaverne og ansvarsfordelingen får du ekstra tryghed i hele processen. Du undgår at tage ubegrundede og dårlige beslutninger, der kan spænde ben for et fremtidigt salg. Med en gennemarbejdet exit-strategi, får du en klar plan, du kan følge skridt for skridt. Du bliver rustet til at tage de rigtige beslutninger for dig selv og din virksomhed.

God forberedelse sikrer, at du har kontrol med salgsprocessen, og øger dine muligheder for at sælge din virksomhed til den rigtige pris, på det rigtige tidspunkt og på dine betingelser markant. 

5 simple faser til en succesfuld exit-strategi 

Vi tager dig trin for trin igennem forberedelse, udarbejdelse og implementering af en exit-strategi, der sikrer dig en succesfuldt exit.

1.
Afklaring af målet for dit exit

Første fase i udarbejdelsen af din exit-strategi, tager udgangspunkt i dine ønsker og forventninger til fremtiden - både for din virksomhed såvel som dine personlige mål. Det er vigtigt, at du gør dig klart, om overskuddet fra et salg skal finansiere din pensionstilværelse eller snarere gå til at starte nye projekter. Vi afdækker din nuværende situation, og klarlægger dine mål for fremtiden. For at kunne udarbejde en succesfuld exit-strategi, afklarer vi forventninger til tidsramme, økonomi, mulig køber og andre personlige ønsker, i forbindelse med salget af din virksomhed.

2. 
Værdiansættelse og Gap-analyse

Et nødvendigt udgangspunkt for en exit-strategi, er en korrekt og realistisk forståelse for virksomhedens nuværende værdi. Der findes flere forskellige metoder til at fastsætte en virksomheds værdi, og metoderne afhænger af både interne og eksterne faktorer. Vi udarbejder en værdiansættelse af virksomheden, så du har er solidt og dokumenteret fundament til at bygge videre på din planlægning af en god exit-strategi. 

Hvis virksomhedens nuværende værdi er lavere, end du ønsker for salget, bliver salgsmodning og værdioptimering af virksomheden et led i exit-planen.

Gap-analysen belyser forskellen mellem din personlige og virksomhedens nuværende situation, sammenholdt med, hvor du ønsker at være ved exit. Gap-analysen definerer, hvordan strategiske og taktiske mål forankres i virksomheden, og analysen danner grundlag for hvilke indsatsområder, der skal fokuseres på. Dette giver dig en ny og bedre forståelse af hvor meget tid, kapital og forretningsudvikling, det vil kræve at rykke din virksomhed fra hvor den er i dag til der hvor, du ønsker og har behov for, den er ved din exit.

3.
Valg af strategi og rådgivere

Vi hjælper med at identificere og evaluere forskellige exit-strategier med udgangspunkt i din personlige og din virksomheds nuværende situation. Vi fastlægger os på den strategi, der matcher dine ønsker og konkrete behov bedst.
Vi hjælper med at identificere den ideelle køber, og vurdere den bedste timing for salget af din virksomhed.

En vigtig del af exit-planlægningen er at gøre brug at de korrekte rådgivere. Som regel har du i forvejen en advokat og en revisor, men i forbindelse med et salg af din virksomhed, er det vigtigt at bruge rådgivere, der har erfaring med netop dette. Vi rådgiver dig i valget af de konkrete rådgivere, hvordan du skal bruge dem i processen, og vi involverer om nødvendigt selvfølgelig gerne vores egne strategiske samarbejdspartnere.

4. 
Udarbejdelse af exitplan

Baseret på mål, Gap-analyse og den valgte exit-strategi, udarbejder vi en skriftlig exitplan, du kan følge trin for trin i vejen mod at gøre gøre din virksomhed klar til et salg. Exit-planen hjælper dig til at prioritere de rigtige indsatser, og hjælper dig til at følger planen, der sikrer, at du ender med en succesfuld exit til den rigtige pris.

5.
Implementering af strategi

Strategi uden handling er blot en drøm. Men med en konkret exitplan ved hånden, kan du med ro i sindet begynde at implementere de planlagte tiltag frem mod en sikker og veltilrettelagt exit.

icon-06

Hvad indeholder din exit strategi?
Med en exit-strategi, får du en klar plan, der hjælper dig til at tage de rigtige beslutninger, så du kan sælge din virksomhed til den rigtige pris og på de rette betingelser. 
Vores metoder giver dig værktøjerne til at gøre din virksomhed salgsklar og attraktiv for en kommende køber, så du kan forlade din virksomhed, som du ønsker det.

Hvordan foregår det?
Hver gang vi mødes, arbejder vi på den fase der maksimerer værdien mest muligt i forhold til medlemmernes situation. 
I gruppen uddrager vi sammen de mest succesfulde strategier og taktikker, der bruges til at generere kundeemner, maksimere salg, skabe effektive systemer, sammensætte stærke teams og meget mere.

icon-07

Hvad er fordelen ved en exitplan
En succesfuld udført exit-strategi gør din virksomhed attraktiv over for en køber og øger salgbarheden, så du kan forlade virksomheden den dag, du ønsker det, overdrage virksomheden til den køber, du vælger, og sælge virksomheden for den pris og på de betingelser, du ønsker indfriet.

 

Hvornår finder det sted?
Mastermind gruppen mødes én til to dage om måneden, hvor vi giver os tid og plads til at arbejde PÅ vores virksomhed og ikke i den. 
Nogle af faserne vil kræve et større engangement og tilstedeværelse end andre, hvorfor sammenhængende dage i perioder kan forekomme.

icon-04

Udbyttet af en veludført exitstrategi
En succesfuld veludført exit udmærker sig først og fremmest i en markant højere værdiansættelse. En klar plan giver dig kontrol over hele processen og sikrer, at der altid bliver taget højde for dine behov.  
Exit-strategien hjælper dig til at sikre, at livet efter du har solgt bliver, som du drømte om. Det sikrer dig en god proces og et succesfuldt salg.

Hvorfor eksisterer det?
Exit Mastermind Netværk sikrer dig, at du når i mål med din strategi og sælger din virksomhed for den maksimale pris og på de rette vilkår. Vi hæver barren for at levere hurtige og forudsigelige resultater, samtidig med at vi opbygger kraftfulde relationer undervejs. Vigtigst er, at alle har en fælles mission om at optimere værdien af deres virksomhed og sælge den hurtigst muligt til helt rigtige pris.

Din exit-strategi bør være en del af din forretningsplan

En exit-strategi hjælper dig til at se på din egen virksomhed med "køberens øjne". Det nye perspektiv resulterer næsten altid i indsatser, som forbedrer virksomheden og dermed forøger værdien.

Når du skal udvikle din virksomhed, kræver det netop en gennemarbejdet plan for, hvordan fremtiden skal se ud – og hertil hører også konkrete overvejelser omkring den dag, du vil forlade virksomheden. Den rigtige planlægning sikrer, at du kan sigte mod et klart mål for både din virksomhed, såvel for dig selv personligt, og derfor bør en exit-strategi altid være en del af din generelle forretningsstrategi.

unsplash-image

Hvad andre siger om os

Søren og hans team formår at gøre komplekse udfordringer, enkelte og ligetil. 
Deres kendskab og måde at arbejde på, skaber utrolige resultater ud af det blå og lynhurtigt ser man effekten af deres arbejde skabe enorm værdi for virksomheden de arbejder for.


— Jonas Bagger
Direktør
EastWind ApS

Hvis du søger en erfaren partner på leadgenerering og super effektivt salg, er du kommet til det rette sted. 
Sørens videnskabelige tilgang er helt unik og den sparer dig for at bruge kostbar tid på at begå dine egne fejl og skaber mærkbare resultater allerede efter ganske kort tid som partner. 

— Thorbjørn Rønje
Founder
Morph Capital A/S

I en travl hverdag med hovedet begravet i driften, er det fantastisk befriende  at kunne trække sig op i "højderne" og arbejde på sin virksomhed, i stedet for i den. Deres gennemarbejdet faser, sætter god struktur på processen og gør det nemt hele tiden at følge udviklingen og resultaterne.

— Betina Flies
Direktør
Copenhagen Interior

Kontakt os

Det er en stor beslutning at sælge sin virksomhed og der er meget at tage højde for, hvis det skal lykkes. Vi sikrer dig du når i mål og hjælper dig i processen, så salget af din virksomhed bliver på de rigtige vilkår og til den rette pris. Lad os tage en uforpligtende snak og finde den bedste løsning.

Skriv dit navn og nummer her, så kontakter vi dig.

Bliv kontaktet

Vil du kontaktes med henblik på at få bla bla bla bla lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Skriv dit navn og nummer her, så ringer vi til dig.

Seneste artikler

Altitude_Logo_Neg+Green

Resources
Blog
Video
Podcast
Toolkit
Strategiske alliancer


Resources
Blog
Video
Podcast
Toolkit
Strategiske alliancer

Kontakt info
Altitude Group ApS
Strandlodsvej 44, 3
2300 København S

Tlf: 31 35 35 00
@ soa@altitude.dk


© 2019 - 2020 Altitude Group ApS. All rights reserved
Sitemap | Terms & Conditions | Cookie- og privatlivspolitik