fbpx

Sælg din virksomhed til den rigtige pris med en klar defineret exit-strategi

Maksimér værdien af din forretning med en exit-strategi i 5 simple faser

Nok den største økonomiske beslutning

At sælge sin virksomhed, er og bliver for mange nok den største og mest betydningsfulde økonomiske begivenhed i ens liv.

Konsekvensen af hvor godt du klarer processen, omkring salget af din virksomhed, kan være afgørende for hvordan du efterfølgende kan leve dit liv.

Har du en plan for salget af din virksomhed?

Du ejer ikke din virksomhed for evigt. Selvom tanken om et exit fra din virksomhed kan føles fjern, kan det betale sig at planlægge det i god tid. 

De færreste entreprenører tænker over eller lægger en strategi for, hvordan de en dag skal forlade deres virksomhed og desværre har dette ofte alvorlige konsekvenser for den enkelte virksomhedsejer. 

Hvis du er som de fleste ejerledere, har du knoklet og brugt mange år på at bygge din virksomhed op fra bunden. I begyndelsen var det drømmen om at skabe dit eget og være din egen chef, men det har undervejs krævet hårdt arbejde, sene nattetimer og blod, sved og tårer.
I takt med årene er gået og virksomheden er vokset, er din hverdag blevet forandret og nu er det daglig drift, ledermøder, budgetter og medarbejderledelse der fylder kalenderen ud.
Selvom omsætningen med årene er vokset, er indtjeningen måske ikke fulgt med i samme samme omfang, og en stor del af det løbende overskud har du måtte investere direkte tilbage i virksomhedens fortsatte vækst.

Nu flere år senere er du så småt ved at nærme dig det tidspunkt, hvor du vil videre. Enten fordi du ønsker at starte et nyt projekt, fordi pensionsalderen nærmer sig, eller fordi din virksomhed har brug for en kapitalindsprøjtning eller nye kræfter, der kan træde til.
Det er tid til at høste frugten af de mange år med arbejde på fuldt tryk, men problemerne opstår den dag du ønsker at foretage et salg af din virksomhed, uden at have en klar strategi på plads.

Manglende planlægning kan føre til tvungen exit
Alt for mange virksomhedsejere oplever, at de ikke selv kan diktere betingelserne for, hvordan de skal forlade deres virksomhed. De bliver i stedet tvunget af omstændighederne. Et tvunget exit kan have ødelæggende konsekvenser for ejerens privatøkonomi. Undersøgelser viser nemlig, at over 70% af ejerledere har størstedelen af deres aktiver placeret i virksomheden. 

En manglende plan for salget af din virksomhed kan resultere i:

  • Du venter for længe med at sælge og timingen er ikke rigtig, så virksomheden bliver solgt for langt under den reelle pris på grund af ugunstige markedsvilkår og manglende forberedelse.

  • Virksomheden kan ikke sælges eller overdrages og går konkurs og ejeren mister dermed størstedelen af sin indtægt og opsparing.

Over 50% af alle exits sker ikke frivilligt og denne uheldige statistik skyldes en kombination af manglende planlægning og uforudsete hændelser. Med en nedskrevet exit strategi kan du planlægge salget af din virksomhed i god tid, optimere værdien og gøre den attraktiv for en potentiel køber, så du kan sælge til den køber du ønsker, på de rette betingelser og til den rigtige pris.

 

Vil du indlede en fortrolig dialog omkring din exit strategi?  

Vil du indlede en fortrolig dialog omkring din exit strategi?  

Hvad er en exit strategi?

Exit strategi, betyder kort sagt en strategisk plan for, hvordan du overdrager dit ejerskab over din privatejede virksomhed til anden part. Et salg eller overdragelse af selskabet betyder ofte, at du som ejer også forlader virksomheden, men det behøver ikke altid være tilfældet.

En korrekt exit strategi handler om andet og mere end blot at have en salgsplan for din virksomhed. Exit strategi handler i lige så høj grad om at planlægge rejsen frem mod et salg af din virksomhed, så det sker ud fra dine ønsker og på dine præmisser. En exit strategi tager udgangspunkt i dine ønsker og behov til fremtiden, set med både personlige og økonomiske briller.
Din exit strategi indebærer mål for fremtidig indtjening og vækst, positionering på markedet, værdiskabende indsatser, samt udvikling af medarbejdere og ledelsesstruktur som forberedelse til den dag, du ikke længere vil lede virksomheden. En exitstrategi giver dig et klart roadmap for virksomhedens fremtid, frem til den dag du forlader den, så du lettere kan navigere i urolige tider, og foretage de rigtige beslutninger der sikrer dig et succesfuldt salg. 

Hvorfor er en nedskrevet exit-strategi og plan vigtig?
Din exitplan giver dig indsigt i din egen virksomhed, så du får klar besked om virksomhedens nuværende værdi, samt hvilke indsatser der skal til, for at øge virksomhedens værdi markant.
Den viser dig hvordan virksomheden bør positioneres og udvikles, så den bliver attraktiv for en potentiel køber og derved øger muligheden for et succesfuldt salg.
Med en klar plan for hvem der der gør hvad og hvonår, får du ekstra tryghed i hele processen og undgår at tage dårlige beslutninger der kan spænde ben for et fremtidigt salg.

Med en gennemarbejdet og nedskrevet exit strategi, får du en klar plan du kan følge skridt for skridt og bliver rustet til at tage de rigtige beslutninger for dig selv og din virksomhed.

God forberedelse sikrer du har kontrol med salgsprocessen og markant øger dine muligheder for at sælge din virksomhed til den rigtige pris, på det rigtige tidspunkt og på dine betingelser. 

 

5 simple faser til en succesfuld exit-strategi 

Vi tager dig trin for trin igennem forberedelse, udarbejdelse og implementering af din strategi, der sikrer dig et succesfuldt exit

1.
Afklaring af målet for dit exit

Første fase i udarbejdelsen af din exit strategi, tager udgangspunkt i dine ønsker og forventninger til fremtiden - både for din virksomhed såvel som dine personlige mål. Det er vigtigt, at du gør dig klart, om overskuddet fra et salg skal finansiere din pensionstilværelse eller snarere gå til at starte nye projekter. Vi afdækker din personlige og virksomhedens nuværende situation, samt målet for fremtiden. For at kunne udarbejde en succesfuld exit strategi, afklarer vi forventninger til tidsramme, økonomi, mulig køber og andre personlige ønsker, i forbindelse med salget af din virksomhed.

2. 
Værdiansættelse og Gap-analyse

Et nødvendigt udgangspunkt for en exit strategi, er at kende virksomhedens nuværende værdi. Der findes flere forskellige metoder til at fastsætte en virksomheds værdi og afhænger af både interne og eksterne faktorer. Vi udarbejder en værdiansættelse af virksomheden, til brug i den videre planlægning.
Hvis virksomhedens nuværende værdi ligger under den ønskede, bliver salgsmodning og værdioptimering af virksomheden et led i exit planen.

Med Gap analysen belyser vi forskellen mellem din personlige og virksomhedens nuværende situation, sammenholdt med hvor du ønsker at være ved exit. Gap-analysen definerer, hvordan strategiske og taktiske mål forankres i virksomheden og analysen danner grundlag for hvilke indsatsområder der skal fokuseres på.  Dette giver dig en ny og bedre forståelse af hvor meget tid, kapital og forretningsudvikling, det vil kræve at rykke din virksomhed fra hvor den er i dag, til hvor du ønsker og har behov for den er ved din exit.

3.
Valg af strategi og rådgivere

Vi hjælper med at identificere og evaluere forskellige exit strategier med udgangspunkt i din og virksomhedens nuværende situation og fastlægger os på den strategi der bedst matcher dine ønsker og konkrete behov.
Vi hjælper med at 
identificere den ideelle køber, samt vurdere hvad der vil være den bedste timing for salget af din virksomhed.

En vigtig del af exit planlægningen er at gøre brug at de korrekte rådgivere. Som regel har du i forvejen en advokat og revisor, men i forbindelse med et salg af din virksomhed er det vigtigt at bruge rådgivere der har erfaring med netop dette. Vi rådgiver dig om hvem og hvordan du skal bruge dine rådgivere i processen og vil om nødvendigt pege på og involvere vores egne strategiske samarbejdspartnere.

4. 
Udarbejdelse af exitplan

Baseret på mål, Gap analyse og den valgte exit strategi, udarbejder vi en skriftlig exit plan du kan følge trin for trin, i vejen mod at gøre gøre din virksomhed klar til et salg. 
Exit planen hjælper dig til at prioritere de rigtige indsatser og sikrer du følger den lagte strategi, så du ender med et succesfuldt exit til den rigtige pris.

5.
Implementering af strategi

Strategi uden handling er blot en drøm. Men med en konkret nedskrevet exit plan i hånden, kan du med ro i sindet begynde at implementere de planlagte tiltag frem mod et sikkert og veltilrettelagt virksomheds exit.

icon-06

Hvad indeholder din exit strategi?
Med en nedskrevet exit strategi, får du en klar plan, der hjælper dig til at tage de rigtige beslutninger, så du kan sælge din virksomhed til den rigtige pris og på de rette betingelser.
Vores metoder giver dig værktøjerne til at gøre din virksomhed salgsklar og attraktiv for en kommende køber, i takt med du arbejder mere og mere på din virksomhed, end i den.

Hvordan foregår det?
Hver gang vi mødes, arbejder vi på den fase der maksimerer værdien mest muligt i forhold til medlemmernes situation. 
I gruppen uddrager vi sammen de mest succesfulde strategier og taktikker, der bruges til at generere kundeemner, maksimere salg, skabe effektive systemer, sammensætte stærke teams og meget mere.

icon-07

Hvad er fordelen ved en exitplan
En succesfuld udført exit strategi øger salgbarheden af din virksomhed og gør den attraktiv over for en køber, så du kan forlade virksomheden den dag du ønsker det, overdrage virksomheden til den køber du vælger og sælge virksomheden for den pris og på de betingelser, der sikrer du kan fortsætte dit liv som ønsket.

 

Hvornår finder det sted?
Mastermind gruppen mødes én til to dage om måneden, hvor vi giver os tid og plads til at arbejde PÅ vores virksomhed og ikke i den. 
Nogle af faserne vil kræve et større engangement og tilstedeværelse end andre, hvorfor sammenhængende dage i perioder kan forekomme.

icon-04

Udbyttet af en veludført exitstrategi
En succesfuldt veludført exit udmærker sig først og fremmest i en markant højere værdiansættelse. Yderligere giver en klar plan dig kontrol over hele processen og sikrer der altid bliver taget højde for dine behov.
Det sikrer dig en god salgsproces og ligeledes at dit liv efter du har solgt, bliver som du drømte om.

Hvorfor eksisterer det?
Exit Mastermind Netværk sikrer dig, at du når i mål med din strategi og sælger din virksomhed for den maksimale pris og på de rette vilkår. Vi hæver barren for at levere hurtige og forudsigelige resultater, samtidig med at vi opbygger kraftfulde relationer undervejs. Vigtigst er, at alle har en fælles mission om at optimere værdien af deres virksomhed og sælge den hurtigst muligt til helt rigtige pris.

Din exit strategi bør være en del af din forretningsstrategi

En exit strategi får dig til at se på din egen virksomhed med "købers øjne" og dette resulterer næsten altid i indsatser som forbedrer virksomheden og dermed forøger værdien.

Når du skal udvikle din virksomhed, kræver det netop en gennemarbejdet plan for, hvordan fremtiden skal se ud – og hertil hører også konkrete overvejelser omkring den dag, du vil forlade virksomheden. Den rigtige exit planlægning sikrer, at du kan sigte mod klare mål for både din virksomhed, såvel for dig selv personligt og derfor bør en exit strategi altid være en del af din generelle forretningsstrategi.

leon-dewiwje-ldDmTgf89gU-unsplash

Hvad andre siger om os

Søren og hans team formår at gøre komplekse udfordringer, enkelte og ligetil. 
Deres kendskab og måde at arbejde på, skaber utrolige resultater ud af det blå og lynhurtigt ser man effekten af deres arbejde skabe enorm værdi for virksomheden de arbejder for.


— Jonas Bagger
Direktør
EastWind ApS

Hvis du søger en erfaren partner på leadgenerering og super effektivt salg, er du kommet til det rette sted. 
Sørens videnskabelige tilgang er helt unik og den sparer dig for at bruge kostbar tid på at begå dine egne fejl og skaber mærkbare resultater allerede efter ganske kort tid som partner. 

— Thorbjørn Rønje
Founder
Morph Capital A/S

I en travl hverdag med hovedet begravet i driften, er det fantastisk befriende  at kunne trække sig op i "højderne" og arbejde på sin virksomhed, i stedet for i den. Deres gennemarbejdet faser, sætter god struktur på processen og gør det nemt hele tiden at følge udviklingen og resultaterne.

— Betina Flies
Direktør
Copenhagen Interior

Kontakt os

Det er en stor beslutning at sælge sin virksomhed og der er meget at tage højde for, hvis det skal lykkes. Vi sikrer dig du når i mål og hjælper dig i processen, så salget af din virksomhed bliver på de rigtige vilkår og til den rette pris. Lad os tage en uforpligtende snak og finde den bedste løsning.

Skriv dit navn og nummer her, så kontakter vi dig.

Bliv kontaktet

Vil du kontaktes med henblik på at få bla bla bla bla lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Skriv dit navn og nummer her, så ringer vi til dig.

Seneste artikler

Altitude_Logo_Neg+Green

Ydelser
Exit-strategi
Vækststrategi
Mastermind Netværk
Strategisk rådgivning
Growth TeamResources
Blog
Video
Podcast
Toolkit
Strategiske alliancer


Resources
Blog
Video
Podcast
Toolkit
Strategiske alliancer

Kontakt info
Altitude Group ApS
Strandlodsvej 44, 3
2300 København S

Tlf: 31 35 35 00
@ soa@altitude.dk


© 2019 - 2020 Altitude Group ApS. All rights reserved
Sitemap | Terms & Conditions | Cookie- og privatlivspolitik