fbpx

Ressourcer / Hvad er min virksomhed værd?

Ressourcer / Hvad er min virksomhed værd?

Onsdag d. 04. september 2019
Af: Søren Andersen

Tirsdag d. 4. september 2019
Af: Søren Andersen

Hvad er min virksomhed værd?

Læsetid:
Ca. 12 minutter

Læsetid:
Ca. 12 minutter

Hvad er min virksomhed værd?

Hvis du går og tænker:” Hvad er min virksomhed værd?”, så kommer der her nogle retningslinjer for, hvordan virksomheder bliver vurderet og værdisat. 

Der er mange faktorer, som spiller ind på, hvad en virksomhed kan sælges for, og vi vil heri konkretisere nogle af de elementer, som har indflydelse på værdien af en virksomhed. 

Økonomisk resultat

En virksomheds økonomiske situation vil uden tvivl være en signifikant faktor, når potentielle købere skal beslutte, hvor meget de vil betale for din virksomhed. 

Din virksomheds økonomi bliver ofte vurderet ud fra enten en pengestrømsopgørelse(cash flow) eller  resultat før renter, skatter, afskrivninger og amortiseringer(EBITDA).

En pengestrømsopgørelse udarbejdes for at vise virksomhedens pengestrømme, som har fundet sted i årets løb. Dette giver et overblik over virksomhedens økonomiske tilstand.

Ved at udarbejde en pengestrømsopgørelse, kan det vurderes om virksomheden er i stand til at skabe likviditet, indfri forpligtelser, udbetale udbytte, samt det kan vurderes om der er behov for ekstern finansiering.

Når du skal se på, hvad din virksomheds driftsrentabilitet er, kan du gøre brug af regnskabsbegrebet EBITDA. Her regner du ud, hvordan dit resultat ser ud, når det er tillagt finansielle omkostninger, afskrivninger m.v. Det giver et billede af, hvordan det står til med økonomien i din virksomhed, og om det er rentabelt at drive den.

Både cash flow og EBITDA bliver idag brugt til at vurdere, hvordan det står til i en virksomhed, og hvordan det dermed kan forventes, at virksomheden vil klare sig fremadrettet og hvordan udsigterne for køberens investering dermed ser ud.

Værdiansættelse

Din industri

Når værdien af af din virksomhed skal vurderes, har industrien også noget at skulle have sagt. IT og tech virksomheder bliver ofte blive vurderet til en højere pris, end eksempelvis traditionelle konstruktion- eller service virksomheder. Det afgørende er ofte at skalerbarhed og potentiale er større og nemmere at indfri og dette blive afspejlet i værdiansættelsen.
Efterspørgsel i en given industri eller en stigende trend og behov for dine serviceses er noget der får værdien af din virksomhed til at stige.

Virksomhedens størrelse

Størrelsen på din virksomhed har også meget at skulle sige og ofte er der en sammenhæng mellem jo større din virksomhed er, jo højere er prisen ved salg.
Har en virksomhed eksempelvis et EBITDA på 2 MDKK, sælges det måske for 4 gange EBITDA - altså 8 MDKK, hvorimod en virksomhed, der har et EBITDA på 5 MDKK sælges måske for 7 gange så meget, hvilket er 35 MDKK.
Oftest er det sådan at jo større din virksomhed er, jo mindre “følsom” er den også for ubehagelige overraskelser, mister man derimod en stor kunde eller en vigtig medarbejder i en mindre virksomhed, kan det ofteste have store konsekvenser for virksomheden.

Synergier ved en fusion

Det kan være en fordelagtigt at finde en køber, der har en god synergi med din virksomhed, da det kan forhøje værdien markant. Synergier kan forekomme på mange forskellige måder og nedenfor har vi skitseret dem vi oftest ser.

  • Omkostningsreduktion: Din køber er fra samme industri, og kan reducere omkostninger ved at kombinere indirekte omkostninger. Om det er investeringer i underudnyttet udstyr, plads eller personale. Når underudnyttede aktiver bliver fuldt udnyttet, kan der ske en stigning i det samlede overskud ved at reducere omkostninger uden at reducere omsætning.

  • Flere tjenester til krydssalg: Mere almindeligt end omkostningsreduktion er synergier, der resulterer i stigning af profit gennem en stigning i den samlede omsætning. Et godt eksempel på synergi er, når ex. et civilingeniør-firma erhverver et landmålerfirma. Nu kan de krydssælge til deres eksisterende kundebaser for at give flere services til hinandens kunder og derved øge deres kombinerede omsætning. Derudover kan de få større jobs, der kræver en kombination af de to ekspertiser. Dermed behøver de ikke benytte underleverandører, hvilket fordrer bedre kontrol af kvalitet samt projektets omkostninger.

  • Optimal udnyttelse af hinandens styrker: Et eksempel på dette kunne være en erhvervelse af et lille software-firma, der har udviklet en god, ny teknologi, men ikke har fordelene af en stor salgsstyrke. Dette firma kunne blive erhvervet af en større IT- eller software-virksomhed med en stor salgsstyrke og gode forhold med IT-afdelinger hos deres kunder, om end de selv havde uddaterede produkter. Kombinationen af disse to virksomheder ville resultere i et hurtigere salg af den nye teknologi, samt tillade det etablerede firma en vækststi, den måske ikke havde fået uden det mindre firma.

  • Investorens kontakter og strategier: Fusioner med synergi behøver ikke nødvendigvis at være kombinationen af to virksomheder. I nogle tilfælde kan det være køberens kompetencer eller netværk der er afgørende faktor. Har køber et stort netværk af potentielle kunder, eller adgang til nøglepersoner i en industri, kan dette give store potentielle vækstmuligheder. En erfaren investors viden om en industri kan også føre til uvurderlige råd om, hvordan en virksomhed kan maksimere omsætning og indtjening på både kort og lang sigt.

Tendenser

Tendenserne i din virksomhed vil påvirke vurderingen af din virksomhed. Er dine tal opadgående, nedadgående eller stabile? Det samme gælder tendenserne i dit resultat samt tendenserne i dine omkostninger. En køber vil normalvis betale et højere beløb for en virksomhed, der har opadgående tendenser, end de, der har nedadgående tendenser. 

Når der skal laves en værdiansættelse af en virksomhed, tager man ofte udgangspunkt i de foregående tre års regnskaber og kigger på tendensen heri. 
En køber vil forsøge at vurdere, hvad en rimelig prognose for din virksomhed er i de kommende år baseret på disse tendenser.

Kundekoncentration

En anden ting, der har effekt på værdien af din virksomhed, er kunde fordelingen.
En virksomhed med få kunder, løber en en større risiko og er mere følsomme hvis de mister en kunde, end hvis virksomheden har mange kunder. En god grundregel er at ingen kunde må udgøre mere end 10 procent af den samlede omsætning.
Dette sker dog ofte, og er ikke nødvendigvis dårligt, men det kan betyde at en køber vil have garantier for at alle kunderne bliver i virksomheden efter salget er gennemført. Hvis du ikke vil stille disse garantier, betyder det ofte en lavere salgspris eller en pris, der inkluderer en earn-out. Et earn-out er en generel term for en del af den betalte salgspris, der er afhængig af, hvad omsætning og indtægter er fremadgående. Det er en måde, hvorpå køberen også får sælgeren til at påtage sig risikoen, hvis deres ex. deres største kunde ikke fortsætter hos dem. I mange tilfælde vil sælgeren blive i virksomheden for at sikre, at ejerskiftet foregår problemfrit, og at deres vigtigste kunder bliver.

Tilbagevendende indtægter, løbende kontrakter og abonnementer

Det vil typisk gøre en virksomhed mere værdifuld, hvis de har tilbagevendende indtægter bundet op på løbende kontrakter eller i form af abonnementer.
Tilbagevendende indtægter gør økonomien i virksomheden mere forudsigelig og fremtiden mindre risikofyldt.
Ved tilbagevendende indtægter, kigger man ofte på termen “churn” der er en indikator for hvor mange nye kunder der kommer ind og hvor mange gamle kunder man mister.
Jo lavere dit churn er jo bedre og jo højere bliver værdien af din virksomhed.

Medarbejdernes kompetencer og ansvar

Potentielle købere vil medregne medarbejdernes kompetencer og deres ansvarsområder, når virksomhedens værdi skal fastslås. Hvis virksomheden udelukkende er baseret på ejerens kompetencer, og ejeren samtidig står for alle kunderelationerne, så er det ensbetydende med en signifikant risikofaktor, når ejeren ikke længere er en del af virksomheden. Ofte vil det også være ensbetydende med en længere overdragelsesperiode. 

Det er til gengæld et plus, hvis der er en medarbejder struktur under ejeren, hvor medarbejderne rapporterer til en afdelingsleder, som derefter videreformidler til ejeren. Hvis der samtidig er sælgere, som står for kunderelationer, og der er andre essentielle roller fordelt rundt i virksomheden, så er det ligeledes et plus.

Virksomhedens omdømme

Virksomhedens ry og omdømme har meget at skulle have sagt når potentielle købere kigger på din virksomhed. Et godt omdømme fra både kunder og medarbejdere er et plus og med til at øge virksomhedens værdi.
Der findes i dag mange online portaler hvor kunder og medarbejdere kan vurdere og anmelde en virksomhed, og her er det en god ide at få sine kunder til at give deres mening omkring samarbejdet med din virksomhed.
I forbindelse med en due diligence vil nogle købere kræve, at man sender en tilfredshedsundersøgelse ud til alle kunder, for at vurdere om kundetilfredsheden stemmer overens med det der er udtalt.

Kontrakter og aftaler

Gunstige langtidskontrakter med kunder og medarbejdere er et plus. Længden på lejekontrakten er uden tvivl også en faktor. Købere vil samtidig kigge på kontrakter med leverandører i forhold til, om de er gunstige eller ej. Det er generelt en god ting at have gode leverandørkontrakter. 

Hvis der sker overdragelse af et selskabs aktier/anparter (kapitalandele), vil køber uden videre overtage hele virksomheden, herunder rettigheder og forpligtelser, i forhold til blandt andet personale, leverandører, kunder mv. Der vil således ikke skulle udarbejdes nye ansættelses- og leverandørkontrakter, da personalet og leverandørerne fortsat arbejder for og leverer til den samme juridiske person – nemlig virksomheden. Der foreligger dermed ikke noget debitorskifte, men parterne skal dog være opmærksomme på aftaler med eventuelle ”change of control-klausuler” – det vil sige klausuler, hvorefter en aftalepart har ret til at opsige en eksisterende aftale eller at ændre vilkårene herfor, hvis ejerforholdene i virksomheden ændres.

Gennemsigtighed

Når finansielle informationer, rapporter og andet relevant information om virksomheden er tilgængelige og tydelige at forstå, er det en stor fordel for salgsprocessen. Det er tilmed en fordel, hvis det er tydeligt, hvad ejerens løn, personalegoder og fordele er, så køberen kan få fuld forståelse af, hvad ejeren tjener. 

I en dialog med en køber er det bedst at være ærlig og åben om alt vedrørende virksomheden, så potentielle købere kan få en fornemmelse af alle fordele, men også alle tænkelige udfordringer, de kunne støde på. Det opbygger tillid, og ingen virksomhed er perfekt, så hellere tag det så tidligt i processen som muligt, så det ikke senere kan forpurre processen og i værste fald være årsag til handlen ikke bliver gennemført.

Kemi

Der er ingen garantier for, hvordan kemien er mellem køber og sælger, indtil de mødes og får mulighed for at lære hinanden at kende. En sælger, som er nem at omgås og samarbejde med, gør det lettere for potentielle købere at tilbyde en god pris for en virksomhed. Det hjælper altså at være åben over for forskellige typer og personligheder gennem en salgsproces, men når alt kommer til alt, så er sælger også nødt til at føle sig tilpas sammen med køberen og kunne se denne overtage ens virksomhed med god ro i maven.

Planlæg salget af din virksomhed i god tid og få den bedste værdiansættelse

Som du har læst ovenfor er der meget der spiller ind, når værdien af din virksomhed ansættes. Det bedste råd vi kan give er, at du ikke kan begynde processen og arbejdet for tidligt.
De virksomheder der oplever en god process når virksomheden skal sælges og samtidigt får den ønskede pris, er dem der har haft en god strategi og har lagt en plan som de har har fulgt, og gerne 3-4 år eller mere inden du påtænker at gå i markedet.

Værdiansættelse

Fokus på at optimere værdien af din virksomhed?

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og vær den første til at modtage vores nyeste viden, værdifulde indsigter og tips og tricks, der kan hjælpe dig med at hæve værdien af din virksomhed. 

Kontakt

Det er en stor beslutning at sælge sin virksomhed og der er meget at tage højde for, hvis det skal lykkes. Vi sikrer dig du når i mål og hjælper dig i processen, så salget af din virksomhed bliver på de rigtige vilkår og til den rette pris. Lad os tage en uforpligtende snak og finde den bedste løsning.

Skriv dit navn og nummer her, så kontakter vi dig.

Altitude_Logo_Neg+Green

Resources
Blog
Video
Podcast
Toolkit
Strategiske alliancer


Resources
Blog
Video
Podcast
Toolkit
Strategiske alliancer

Kontakt info
Altitude Group ApS
Strandlodsvej 44, 3
2300 København S

Tlf: 31 35 35 00
@ soa@altitude.dk


© 2023 Altitude Group ApS. All rights reserved
Sitemap | Terms & Conditions | Cookie- og privatlivspolitik